Paginacija

Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Josip Bendra
Na globalnu trgovinu i gospodarsku razmjenu duboko i široko utječe tehnološki razvoj. Vlade diljem svijeta aktivno mijenjaju svoje strategije i politike kako bi ojačale svoje pozicije na globalnom tržištu kao rezultat prepoznavanja značaja tehnološkog napretka. Vlade koriste niz taktika za promicanje tehnološkog napretka, uključujući sponzoriranje istraživanja i razvoja, pomoć startupovi, izgradnju tehnoloških parkova i inkubatora te trošenje novca na obuku i razvoj karijere....
Utjecaj tekstilne industrije na ekologiju i društvo Kine
Utjecaj tekstilne industrije na ekologiju i društvo Kine
Nikola Jukić
Tekstilna industrija, nakon naftne, je drugi najveći zagađivač okoliša na svijetu. Utjecajem globalizacije i slobodnog tržišta nastalo je konzumerističko društvo u kojem su potrošači pod utjecajem agresivnih marketinških kampanja stalno pod pritiskom da moraju biti u „trendu“. Tekstilna industrija i s njom usko povezana proizvodnja odjeće premješta se u zemlje u razvoju, najviše u Kinu. Proizvodnja tekstila i odjeće je visoko radno intenzivna i zbog jeftine radne snage...
Utjecaj tekstilne industrije na okoliš u Europi
Utjecaj tekstilne industrije na okoliš u Europi
Josipa Krajina
Jedan od elemenata koji utječe na onečišćenje okoline jest nepravilno gospodarenje otpadom, a jedna od vrsta otpada kojoj se ne pridaje prevelika pozornost jest tekstil. No, upravo je tekstilna industrija drugi najveći onečišćivač okoliša. Njen sve brži rast, objavljivanje novih kolekcija svakih nekoliko tjedana, prodaja sve nekvalitetnije odjeće predstavlja veliku opasnost za našu okolinu, kao i za ljude koji sudjeluju u radu te industrije. U ovom se radu istražuje i...
Utjecaj terorizma na globalna turistička kretanja
Utjecaj terorizma na globalna turistička kretanja
Saša Milaković
Predmet rada je utjecaj terorističkih djelovanja na turizam i turistička kretanja u cjelosti kao i na turizam određene destinacije, te njihov oporavak nakon terorističkih napada. U bliskoj prošlosti zabilježen je znatan broj terorističkih napada na mnoge prostore od turističkog značaja, te se ovaj rad, među ostalim, bavi i doživljajem sigurnosti i povjerenja od strane turističkih potrošača prema određenoj destinaciji, kao i putovanju općenito, nakon takvih događaja. Nakon...
Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Lucijan Horak
Predmet ovog diplomskog rada je analiza terorističkih aktivnosti i javnog prijevoza, a cilj rada je prikazati utjecaj terorističkih aktivnosti na sigurnost u javnom prijevozu. Terorizam je metoda za postizanje određenih političkih ciljeva, a temelji se na nasilju, kriminalnim aktivnostima i ugrožavanju širih društvenih skupina, pri čemu se širi strah. Terorizam je postao svakodnevni izazov na svjetskoj razini, a rizik terorizma, kao vrsta političkog rizika, sve je više integriran...
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Brigita Povoljnjak
Moderna tehnologija kombiniranjem znanja i procesa povezuje se s dobivanjem određenog rezultata, rješavanjem problema ili proizvodnjom proizvoda i usluga. Poduzeća koja žele konkurirati na tržištu moraju na vrijeme doći do novih znanja i tehnologija, što predstavlja temeljne smjernice za daljnji rast i razvoj. Postoje brojni razlozi za provođenje transfera tehnologije, a temeljni je mogućnost pristupa novoj tehnologiji u koju nije nužno dodatno ulagati. Ovakvim pristupom postiže...
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Tamara Begović
Da bi održivi razvoj funkcionirao, mora biti prihvatljivo za društvo i okoliš, mora biti izvedivo za gospodarstvo i okoliš i mora biti po zakonu za gospodarstvo i društvo. Održivi razvoj promiče ravnotežu između ekonomskog rasta, društvene odgovornosti i ekološke osviještenosti. To podrazumijeva život u skladu sa ograničenjima nad prirodnim resursima s ciljem da se zadovolje potrebe sadašnjih i budućih generacija. Temeljeno je na ideji da su ekonomija, okoliš i društvo...
Utjecaj troškova kvalitete na uspješnost poslovanja
Utjecaj troškova kvalitete na uspješnost poslovanja
Željka Juričak
Glavni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi kako troškovi kvalitete utječu na poslovanje promatranog poduzeća. Također, ostali ciljevi ovoga rada su analizirati pojam i način praćenja troškova kvalitete u poduzeću te analizirati sustav izvještavanja o troškovima kvalitete. Najvažnije primijenjene metodologije korištene tijekom pisanja ovog rada su metoda analize te induktivna i deduktivna metoda. Provedenom analizom troškova kvalitete utvrđeno je kako praćenje i upravljanje...
Utjecaj turističkih agencija na razvoj turističke destinacije
Utjecaj turističkih agencija na razvoj turističke destinacije
Ivana Lukanović
Turističke agencije predstavljaju poslovne subjekte koji imaju veliki značaj u sveobuhvatnom lancu stvaranja vrijednosti u turizmu, kako za pružatelje turističke ponude tako i za krajnje korisnike (posjetitelje). Turističke agencije su posrednici kojima je jedna od temeljnih uloga povezivanje ponude i potražnje na turističkom tržištu. Razvojem globalizacije i digitalizacije u suvremenom društvu, turističke agencije su kao posrednici dodatno dobile na važnosti, s obzirom da mogu...
Utjecaj turizma na gospodarstvo grada Vodica
Utjecaj turizma na gospodarstvo grada Vodica
Franko Olujić
Grad Vodice svojim geografskim položajem i klimom je oduvijek imao uvjete za razvoj turizma. U ovom radu se kroz prirodne i društvene resurse, atrakcije, pomorsku i prometnu infrastrukturu obrađuje njegov razvoj u zadnjih 60-70 godina. Najveći dio rada je o gospodarskom razvoju kojem je doprinio turizam
Utjecaj turizma na kretanje cijena nekretnina i stvaranje "nekretninskog balona" - primjer Republike Hrvatske
Utjecaj turizma na kretanje cijena nekretnina i stvaranje "nekretninskog balona" - primjer Republike Hrvatske
Marko Turkalj
Pristupačnost stanovanja jedna je od temeljnih socijalnih čimbenika koja značajno utječe na kvalitetu života stanovnika jedne zemlje. Mogućnost kupnje stambenih jedinica po pristupačnim cijenama podrazumijeva čitav niz ekonomskih koristi poput veće potrošnje u lokalnim zajednicama, manjeg broja iseljavanja stanovništva i većeg broja radnih mjesta te naposljetku zdravije ekonomije zemlje. U Republici Hrvatskoj prisutan je trend niske pristupačnosti stanovanja s obzirom na...
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na troškove za energiju kuća za odmor turista u Republici Hrvatskoj
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na troškove za energiju kuća za odmor turista u Republici Hrvatskoj
Marin Bazina
Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i energetski učinkovita gradnja zadnjih godina su postali sve prisutnija tema posebice zbog globalnog zatopljenja, sve veće cijene energenata, energetske krize, financijske krize, rata u Ukrajini, promjene političkih i gospodarskih kretanja u Europi i u svijetu. Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost zbog svega navedenog važna su tema i iznajmljivača kuća za odmor turista i u Hrvatskoj jer iznajmljivači danas sve češće...

Paginacija