Paginacija

Utjecaj umjetne inteligencije na društvo
Utjecaj umjetne inteligencije na društvo
Matej Čurek
Diplomski rad "Utjecaj umjetne inteligencije na društvo" temelji se na istraživanju opsežnih posljedica umjetne inteligencije na suvremeno društvo. Tehnologije, kao što su strojno učenje, duboko učenje i algoritmi za analizu podataka, postale su neizostavan dio svakodnevnog života i generiraju značajne društvene promjene. U ovom radu analizira se pozitivan utjecaj primjene umjetne inteligencije na društvo, uključujući napredak u medicinskim dijagnozama, optimizaciju poslovnih...
Utjecaj umjetne inteligencije na primjenu alata za upravljanje znanjem
Utjecaj umjetne inteligencije na primjenu alata za upravljanje znanjem
Kristina Đurđević
U ovom diplomskom radu obrađena je tema „Utjecaj umjetne inteligencije na primjenu alata za upravljanje znanjem“. U radu je obrađen teorijski dio odnosno poglavlja „Upravljanje znanjem“, „Umjetna inteligencija“ te „Alati za upravljanje znanjem temeljeni na umjetnoj inteligenciji“. Pobliže je objašnjeno upravljanje znanjem, povijesni razvoj te njegova važnost u organizacijama. Nadalje je definirana umjetna inteligencija, njezin povijesni razvoj kao i najčešće...
Utjecaj umjetne inteligencije na sektor osiguranja
Utjecaj umjetne inteligencije na sektor osiguranja
Mia Matijašić
Umjetna inteligencija je svoju primjenu pronašla u sve više sfera svakodnevnog života čovjeka pa tako i u osiguravajućem sektoru. Osiguranje je kao industrija bilo pretežito bazirano na tradicionalnom i zastarjelom pristupu, najkasnije je od svih industrija počela primjenjivati umjetnu inteligenciju kako bi unaprijedila usluge i komunikaciju sa korisnicima, ali i smanjila operativne troškove poslovanja. U ovom radu će se istražiti i pobliže opisati na koji način umjetna...
Utjecaj umjetne inteligencije u poslovanju
Utjecaj umjetne inteligencije u poslovanju
Valentina Jaklić
U radu se opisuje umjetna inteligencija i njen utjecaj na poslovanje, povijesni razvoj, etika robotike i smjerovi u istraživanju. Korištenje umjetne inteligencije društvenih mreža, modernog računalstva je početak stvaranja prijelomne povijesne točke u interakciji ljudi i strojeva. Ta interakcija ima potencijalno duboki utjecaj ne samo u svijetu tehnologije, već i našeg svijeta. Od pojave umjetne inteligencije do danas dolazi do napretka i do novih tehnologija koje se pojavljuju...
Utjecaj upravljanja kvalitetom na percepciju kvalitete i zadovoljstvo korisnika u kozmetičkoj industriji
Utjecaj upravljanja kvalitetom na percepciju kvalitete i zadovoljstvo korisnika u kozmetičkoj industriji
Ante Šapina
Sva poduzeća moraju voditi računa o kvaliteti svojih proizvoda i usluga jer je kvaliteta ključna odrednica privlačenja i zadržavanja kupaca. Ovo je posebno važno u kozmetičkoj industriji u kojoj se sigurnost potrošača stavlja na prvo mjesto pa se upravo s ciljem osiguranja te sigurnosti postavljaju visoki zahtjevi te svi proizvodi kojima se u Europskoj uniji posluje moraju biti proizvedeni prema načelima dobre proizvodne prakse. Jedna od vodećih svjetskih korporacija za kozmetiku,...
Utjecaj upravljanja lancima dobave na konkurentsku prednost poduzeća: analiza 4 studije slučaja
Utjecaj upravljanja lancima dobave na konkurentsku prednost poduzeća: analiza 4 studije slučaja
Mato Zirdum
Rad je podijeljen na dvije cjeline, teorijsku i empirijsku. Teorijski dio rada bavi se problematikom lanaca dobave, odnosno njegovim sastavnicama i ulogama koje ima u ukupnom poslovanju poduzeća. Empirijski dio orijentira se na 4 poduzeća koji se analiziraju na temelju studija slučaja. Cilj rada je povezati teorijski i empirijski dio na način da se određeni teorijski termini prepoznaju na konkretnim slučajevima te se napravi usporedba međusobnih poduzeća, usporedba po dva poduzeća...
Utjecaj uvođenja eura na bankarske sektore u Republici Hrvatskoj
Utjecaj uvođenja eura na bankarske sektore u Republici Hrvatskoj
Ivana Gašparac
Euro područje je monetarna unija u kojoj je zajednička valuta euro. Formiranje zajedničke valute u Europskoj uniji bilo je usmjereno na jačanje ekonomske moći Europske unije te na olakšavanje poslovanja u europodručju. Europodručje čini 19 država članica Europske unije. Republika Hrvatska je u procesu pristupanja europodručju. Prije navedenog procesa, Republika Hrvatska je trebala zadovoljiti određene uvjete koje joj je odredila Europska komisija. Do sada jedino do kraja nije...
Utjecaj uvođenja eura na cijene
Utjecaj uvođenja eura na cijene
Zvonimir Čuljak
Euro je danas valuta u 20 država Europske unije. To je valuta više od 340 milijuna građana EU i druga najvažnija valuta u svijetu. Uveden je 1. siječnja 1999. godine. Iako uvođenje eura, a takva su bila i očekivanja, nije trebao imati nikakvog utjecaja na razinu cijena, građani država eurozone vjeruju da je prelazak na euro izazvao znatan rast cijena. Prije prelaska na euro, tečajevi u državama koje su prelazile na euro su fiksirani i prijelaz na euro nije trebao imati gotovo...
Utjecaj uvođenja eura na cijene i plaće u Hrvatskoj
Utjecaj uvođenja eura na cijene i plaće u Hrvatskoj
Domagoj Jakopović
U radu se istražuje na koji način uvođenje eura utječe na plaće i cijene u RH. Objašnjeni su pojmovi koji se javljaju kod uvođenja eura kako bi se cijeli proces uvođenja eura lakše shvatio. Navedena su načela koja svaka država članica kod uvođenja eura mora poštovati. Najveći problem bio je zaokruživanje cijene na veću decimalu te je tako puno potrošača bilo oštećeno. Pri uvođenju eura svaka zemlja članica ima koristi i troškove kod uvođenja eura koji imaju utjecaj...
Utjecaj uvođenja eura na gospodarske sustave europskih zemalja
Utjecaj uvođenja eura na gospodarske sustave europskih zemalja
Marko Pavlić
Ugovorom iz Maastrichta, 1992. godine formirana je Europska Unija, odnosno Europska zajednica je prerasla u Europsku monetarnu i ekonomsku uniju gdje je poseban značaj dan formiranju jedinstvenog europskog tržišta sa naglaskom na slobodu kretanja ljudi, rada, dobara i kapitala. Nekoliko godina kasnije zemlje članice kreću u pregovore za jedinstveno valutno područje i postiže se dogovor oko zajedničke valute, euro. Kreiranje monetarne unije nije prolazilo glatko, ali je težnja...
Utjecaj uvođenja eura na međunarodnu razmjenu tranzicijskih zemalja s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Utjecaj uvođenja eura na međunarodnu razmjenu tranzicijskih zemalja s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Antonio Maros
Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska postaje dio zajedničkog, usko povezanog tržišta zemalja članica koje vezuje zajednička valuta euro. S uvođenjem eura kao službene valute 1. siječnja 2023. godine, Hrvatska zaokružuje svoj put prema punoj europskoj integraciji. Kroz povijest europodručja prikazuju se počeci nastanka ideje i same realizacije uvođenja zajedničke valute. U suštini, rad obrađuje međunarodnu razmjenu malog i otvorenog tržišta Republike Hrvatske pri...
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo financijskih institucija
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo financijskih institucija
Ana Katić
Cilj rada bilo je istražiti kako utječe uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na računovodstvo financijskih institucija. U radu je objašnjeno koje su specifičnosti računovodstva financijskih institucija, odnosno kreditnih institucija, investicijskih fondova i osiguravajućih društva. Zatim, zakonskom okviru računovodstva financijskih institucija i temeljnim izvještajima koje sastavljaju. Obrađen je MRS 21 Učinci promjene tečaja stranih valuta kao važan...

Paginacija