Paginacija

Utjecaj sigurnosti prijevoza na odabir turističke destinacije
Utjecaj sigurnosti prijevoza na odabir turističke destinacije
Mislav Šutalo
Ovaj rad se sastoji od 5 cjelina podijeljenih na manja poglavlja gdje se u prvom dijelu opisuje prije svega predmet i cilj rada. Drugi dio odnosi se na koncept sigurnosti prijevoza koji uključuje nadležna tijela i njihovo djelovanje po pitanju sigurnosti prijevoza, kakva je sigurnost prijevoza na razini EU te kako su se razvile nove razvojne tehnologije koje pomažu pri povećanju sigurnosti prijevoza. Treći dio rada objašnjava povezanost između turizma i prijevoza u kojem je...
Utjecaj siromaštva i kriminalnih organizacija na održivi razvoj u odabranim zemljama Latinske Amerike
Utjecaj siromaštva i kriminalnih organizacija na održivi razvoj u odabranim zemljama Latinske Amerike
Josipa Bašić
Održivi razvoj bitno je stanje koje se nastoji postići na globalnoj razini. Ciljevi i inicijative održivog razvoja napravljene su od strane Ujedinjenih Naroda te je cilj postići ih do 2030. godine. Na putu ostvarenja održivog razvoja stoje mnoge prepreke, a neke od njih analizirane su u ovom diplomskom radu - siromaštvo i kriminalne organizacije. Siromaštvo je opće poznata prepreka ostvarenju održivosti te je u zemljama Latinske Amerike popraćena brojnim kriminalnim aktivnostima...
Utjecaj slobode kretanja radne snage u EU na hrvatsko gospodarstvo
Utjecaj slobode kretanja radne snage u EU na hrvatsko gospodarstvo
Josip Galić
Ovaj rad istražuje utjecaj slobode kretanja radne snage u EU na hrvatsko gospodarstvo, analizira pozitivne i negativne aspekte te predlaže mjere za bolje upravljanje tim fenomenom.
Utjecaj smanjenja stope poreza na dobit na rezultat poslovanja poduzeća
Utjecaj smanjenja stope poreza na dobit na rezultat poslovanja poduzeća
Valentina Harapin
Porezni sustav čini ukupnost svih poreznih oblika te je čvrsto integriran u fiskalni sustav i čini njegov najvažniji dio. Porezni prihodi se ubiru kako bi se ispunio fiskalni cilj, odnosno punila državna blagajna i financirale vlastite potrebe bez poteškoća. Stupanjem na snagu novih zakona koji su posljedica poreznih reformi, u poreznome sustavu poreznih obveznika poreza na dobit dovelo je do promjena u osnovici izračunavanja i plaćanja poreza na dobit. U ovome radu cilj je...
Utjecaj smještanja proizvoda na stav o sadržaju
Utjecaj smještanja proizvoda na stav o sadržaju
Lucija Borko
Smještanje proizvoda, kao vrlo popularna tehnika marketinškog oglašavanja, postala je široko primjenjiva zbog svoje sposobnosti uspostavljanja komunikacije s potrošačima u prirodnom okruženju, izvan njihove svjesnosti o prisutnosti marketinških poruka, što omogućuje "prolazak ispod radara" njihove percepcije. Ova vrsta oglašavanja sve češće se koristi u audio-vizualnim sadržajima poput filmova i serija. Međutim, zbog svoje prikrivene prirode, ovaj oblik oglašavanja izaziva...
Utjecaj spola na preferencije prodavaonica
Utjecaj spola na preferencije prodavaonica
Stefani Čenan
Trgovina na malo obuhvaća transakcije u kojima kupac namjerava potrošiti proizvod u osobnoj, obiteljskoj i kućanskoj uporabi. Ima važnost za potrošače kao izvor opskrbe, za proizvođače kao kanal prodaje, a za državu kao izvor prihoda od poreza. Važan je generator zapošljavanja te također nosi veliki udio malih i srednjih poduzetnika te se proučava u okviru unutarnje trgovine na razini neke države. Većina poslovnih aktivnosti obavlja se u posebnim poslovnim jedinicama ili...
Utjecaj spola na preferencije prodavaonica obuće
Utjecaj spola na preferencije prodavaonica obuće
Helena Radiček
Ovaj završni rad analizira utjecaj spola na preferencije prodavaonica obuće. Rad analizira razlike kod odabira prodavaonica obuće između muškaraca i žena te razne utjecaje fizičkog okruženja prodavaonice. U teorijskom dijelu iznijete su definicije vrsta prodavaonica potkrepljene primjerima. On-line upitnikom, provedeno je istraživanje na uzorku od 213 ispitanika kako bi se ustanovilo postoje li razlike u preferenciji prodavaonica obuće kod spolova. Istraživanje je pokazalo da...
Utjecaj spola na preferencije prodavaonice odjeće
Utjecaj spola na preferencije prodavaonice odjeće
Maja Tralić
Tema završnog rada je utjecaj spola na preferencije prodavaonica odjeće. Teorijski dio objašnjava vrste prodavaonica u kojima se odvija kupnja odnosno prodaja odjeće. Provedeno istraživanje omogućuje detaljnu analizu utjecaja pojedinog ispitanog faktora na odabir prodavaonice kod muškaraca i žena. Provedeno je kvantitativno istraživanje na temelju anketnog upitnika. Uzorak ispitanika sastoji se od 212 osoba. Rad prikazuje saznanja o ponašanju spolova pri kupnji odjeće. Analizirani...
Utjecaj sponzorskih ugovora na prepoznatljivost marki na sportskom tržištu
Utjecaj sponzorskih ugovora na prepoznatljivost marki na sportskom tržištu
Matea Vrdoljak
Sport je u današnjem svijetu jedna od najpopularnijih i neisključivih sastavnica svakodnevnog života velikog broja ljudi. Sve veći broj sudionika odlučuje se upravo za neki oblik sportske aktivnosti u vidu ispunjenja svog slobodnog vremena, a brojni profesionalni sportaši danas su puno više od svog zanimanja. S obzirom na svakodnevnu izloženost medijima, profesionalni sportaši prepoznatljivi su u jako širokom krugu javnosti. Tijekom vremena sport je iz čistog vida zabave...
Utjecaj sportskih ličnosti na kupovinu kod mladih
Utjecaj sportskih ličnosti na kupovinu kod mladih
Lucija Matijaščić
U današnje vrijeme teško je zamisliti život bez televizije, mobitela, računala i drugih sredstava javnog komuniciranja, bez socijalnih medija i drugih digitalnih platformi. Mediji nam, prvenstveno, proširuju naše znanje, obrazuju nas i kulturno obogaćuju. Na taj način, mediji utječu na formiranje našeg mišljenja, oni nam putem oglasa diktiraju način života, stil oblačenja, planova za budućnost. Činjenica je da čovjek 70% slobodnog vremena provodi uz medije, odnosno sredstva...
Utjecaj starenja stanovništva na hrvatski mirovinski sustav
Utjecaj starenja stanovništva na hrvatski mirovinski sustav
Karla Periša
Istraživanje u ovom radu provedeno je s temeljnim ciljem utvrđivanja osnovnih implikacija demografskog starenja na održivost postojećeg mirovinskog sustava. Hrvatsku demografsku sliku obilježavaju tri trenda koja iz godine u godinu sve više jačaju, a koji uključuju prirodnu depopulaciju, negativan migracijski saldo i starenje stanovništva. Ovi trendovi imaju snažan utjecaj na sve dimenzije socijalnog osiguranja, a posebno su izraženi kod svog utjecaja na mirovinski sustav. Naime,...
Utjecaj starenja stanovništva na mirovinski sustav u RH
Utjecaj starenja stanovništva na mirovinski sustav u RH
Lana Radović
U posljednje vrijeme, demografskom starenju stanovništva se sve više pridaje značaj s obzirom na to da su posljedice kompleksne i višestruke. Utjecaj se, osim u demografiji, osjeća u ekonomskim, socijalnim i drugim sferama života, zbog čega je ovo postao gorući aktualan problem. U radu se govori o promjenama u strukturi hrvatskog stanovništva, kako je do njih došlo te su iznesene projekcije za godine koje slijede. Zbog pogoršanja negativnih trendova ugrožena je primjerenost...

Paginacija