Paginacija

Utjecaj starenja stanovništva na hrvatski mirovinski sustav
Utjecaj starenja stanovništva na hrvatski mirovinski sustav
Karla Periša
Istraživanje u ovom radu provedeno je s temeljnim ciljem utvrđivanja osnovnih implikacija demografskog starenja na održivost postojećeg mirovinskog sustava. Hrvatsku demografsku sliku obilježavaju tri trenda koja iz godine u godinu sve više jačaju, a koji uključuju prirodnu depopulaciju, negativan migracijski saldo i starenje stanovništva. Ovi trendovi imaju snažan utjecaj na sve dimenzije socijalnog osiguranja, a posebno su izraženi kod svog utjecaja na mirovinski sustav. Naime,...
Utjecaj starenja stanovništva na mirovinski sustav u RH
Utjecaj starenja stanovništva na mirovinski sustav u RH
Lana Radović
U posljednje vrijeme, demografskom starenju stanovništva se sve više pridaje značaj s obzirom na to da su posljedice kompleksne i višestruke. Utjecaj se, osim u demografiji, osjeća u ekonomskim, socijalnim i drugim sferama života, zbog čega je ovo postao gorući aktualan problem. U radu se govori o promjenama u strukturi hrvatskog stanovništva, kako je do njih došlo te su iznesene projekcije za godine koje slijede. Zbog pogoršanja negativnih trendova ugrožena je primjerenost...
Utjecaj stavova i preferencija djece na odluke roditelja prilikom kupnje prehrambenih proizvoda
Utjecaj stavova i preferencija djece na odluke roditelja prilikom kupnje prehrambenih proizvoda
Maja Koluder
Ovaj rad je istražio percepciju roditelja o gnjavaži (eng. Nag factor) djece, zatim su ispitane percepcije roditelja o utjecaju medija čije je oglašavanje usmjereno na djecu, a posljedično utječu na kupovne odluke roditelja. Nadalje, utvrđene su odrednice koje utječu na odabir prehrambenih proizvoda od strane roditelja. Istraživanje je bilo usmjereno na roditelje, putem elektronskog anketnog upitnika kojim je prikupljeno 105 odgovora. Na temelju rezultata istraživanja zaključuje...
Utjecaj stavova i preferencija mladih potrošača na učestalost i namjeru kupovine putem interneta
Utjecaj stavova i preferencija mladih potrošača na učestalost i namjeru kupovine putem interneta
Bernarda Vugić
Pod pojmom e-trgovine smatra se prodaja proizvoda i usluga putem interneta (Chen i Dhillon, 2003.). Od kad se transakcija proizvoda i usluga unaprijedila i može se obavljati bez kontakta pojedinaca „licem u lice“, potrošači su postali nesigurni u autentičnost proizvoda i/ili usluge, te povjerenje prodavača. Internet kao novi komunikacijski medij uspješno se približava korisnicima zbog mogućnosti dvosmjerne komunikacije, dok kod tradicionalnih medija poput radija, televizije i...
Utjecaj stavova i preferncija potrošača na učestalost i namjeru kupovine u modnoj industriji
Utjecaj stavova i preferncija potrošača na učestalost i namjeru kupovine u modnoj industriji
Barbara Starić
Allport, G.W. (1935) navodi kako se stav definira kao neutralna i mentalna spremnost formirana na osnovi iskustva koja provodi izravan ili dinamičan utjecaj na reagiranje pojedinca na objekte i situacije s kojima dolazi u dodir. Stavovi i preferencije oduvijek su bili vrlo bitni faktori za donošenje odluka o kupovini, a posebno u modnoj industriji. Imajući na umu brzu proizvodnju i prodaju odjeće i modnih dodataka, poduzeća koja se bave kreiranjem i proizvodnjom odjeće i modnih...
Utjecaj stavova i skepticizma na formiranje namjere kupovine zelenih proizvoda u kasnih adolescenata
Utjecaj stavova i skepticizma na formiranje namjere kupovine zelenih proizvoda u kasnih adolescenata
Petra Sabljić
U ovom diplomskom radu obrađuje se tema stavova i skepticizma kasnih adolescenata pri kupnji zelenih proizvoda, a cilj je istražiti namjeru kupovine, stavove i skepticizam u kasnih adolescenata, odnosno osoba mlade odrasle dobi, prema zelenim proizvodima. U sklopu rada provedeno je kvantitativno (opisno) istraživanje koje je obuhvatilo 160 osoba između 18 i 24 godina, a kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik te su na kraju, uz pomoć grafičkih prikaza i tablica,...
Utjecaj stavova o etičnosti online maloprodaje na povjerenje potrošača
Utjecaj stavova o etičnosti online maloprodaje na povjerenje potrošača
Ana Slišković
Ovaj diplomski rad ispituje utjecaj stavova o etičnosti online maloprodaje na povjerenje potrošača. Temelji se na pretpostavci da su stavovi o etičnosti ključni faktor koji oblikuje percepciju potrošača o online trgovinama te utječe na njihovo povjerenje u te platforme. Kroz pregled relevantne literature, istražuje se definicija etičnosti u kontekstu online maloprodaje i njezina uloga u formiranju stavova potrošača. Cilj ovoga rada je utvrditi utjecaj stavova o etičnosti...
Utjecaj stavova o tehnologiji na korištenje računala: Analiza pristupom otkrivanja znanja iz baza podataka
Utjecaj stavova o tehnologiji na korištenje računala: Analiza pristupom otkrivanja znanja iz baza podataka
Maja Patačko
Tehnologija danas predstavlja sastavni dio života. Ovim radom prikazan je njen razvoj od samih početaka, pa sve do danas, te ono što se očekuje od tehnologije u budućnosti. Stavovi i mišljenja korisnika o utjecaju i učincima tehnologije na današnje društvo i svijet, često se razilaze. Godine starosti, stupanj obrazovanja, okolina i društvo, neki su od glavnih čimbenika koji utječu na formiranje tih stavova. Cilj rada je, analizom pristupa otkrivanja znanja iz baza podataka,...
Utjecaj stilova vodstva na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Utjecaj stilova vodstva na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Mihaela Džono
Cilj ovog rada je istražiti odnos između stilova vodstva i uspješnosti poslovanja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Iz temeljnog cilja rada proizlaze izvedeni ciljevi: ispitati odnos između različitih stilova vodstva u malim i srednjim poduzećima, opisati odnos između stilova vodstva po spolu, edukaciji, industriji poslovanja te ulozi u poslovanju malih i srednjih poduzeća te opisati odnos između kombinacija poduzetničkog vodstva i uspješnosti poslovanja malih i srednjih...
Utjecaj stope federalnih fondova na investicije u gospodarstvu Sjedinjenih Američkih Država
Utjecaj stope federalnih fondova na investicije u gospodarstvu Sjedinjenih Američkih Država
Tin Tkalec
Ovaj diplomski rad bavi se utjecajem stope federalnih fondova na investicije u gospodarstvu Sjedinjenih Američkih Država u razdoblju od 1985. do 2007. godine. Empirijska analiza je provedena pomoću strukturnog modela vektorske autoregresije, a rezultati istraživanja upućuju na signifikantnost BDP-a u opisivanju kretanja varijable investicija, dok je utjecaj stope federalnih fondova statistički neznačajan u modelu.
Utjecaj stresa na zaposlenike u maloprodaji
Utjecaj stresa na zaposlenike u maloprodaji
Ivan Novaković
Stres je svakodnevna pojava i nemoguće ga je izbjeći. Posebno je izražen na radnom mjestu. Kad postane kroničan ili količina stresa preraste mogućnost da se zaposlenik suočimo s njim, dolazi do iscrpljenosti organizma, što ugrožava zdravlje. Kad postane kroničan ili količina stresa preraste mogućnost da se zaposlenik suoči s njim, dolazi do iscrpljenosti organizma, što ugrožava zdravlje. Ipak, pravodobnom prevencijom moguće je smanjiti sve štetne posljedice koje ostavlja na...
Utjecaj strukture imovine na pokazatelje aktivnosti i profitabilnosti poduzeća u farmaceutskoj industriji
Utjecaj strukture imovine na pokazatelje aktivnosti i profitabilnosti poduzeća u farmaceutskoj industriji
Katarina Anić Jerebić
Farmaceutska industrija u Hrvatskoj ima dugu tradiciju te poduzeća respektabilne povijesti i dostignuća, no današnja slika tog sektora je ipak nešto drugačija. Cilj ovog rada je donijeti određene zaključke o strukturi imovine farmaceutskih poduzeća na temelju financijskih i nefinancijskih podataka te zaključke o utjecaju strukture imovine na aktivnost i profitabilnost poduzeća. U ovom radu su predstavljeni tržišni uvjeti, zakonodavni okvir te su analizirani financijski...

Paginacija