Paginacija

Važnost društveno odgovornog poslovanja za pojedine generacije zaposlenika
Važnost društveno odgovornog poslovanja za pojedine generacije zaposlenika
Laura Musollaj
Posljednjih nekoliko godina sve više slušamo o društveno odgovornom poslovanju (DOP), o važnosti njegove implementacije, kao i o posljedicama za društvo i okoliš ukoliko ono ne postane temelj suvremenog poslovnog okruženja. Organizacije snose odgovornost u kontekstu svojih utjecaja na društvo i okoliš, kao i odgovornost kojom trebaju osigurati zadovoljenje potreba sadašnjih generacija bez ugrožavanja budućih generacija. Nadalje, pošto su zaposlenici najvrjedniji resurs svake...
Važnost e-učenja u menadžmentu promjena
Važnost e-učenja u menadžmentu promjena
Ivan Vuk
Predmet i cilj rada je analizirati utjecaj upotrebe alata za e-učenje i metoda učenja u menadžmentu promjena. S obzirom da su promjene neminovne u okruženju otvorenog tržišta i razvoja tehnologija, upotrebom tehnoloških alata za podupiranje procesa učenja u organizacijama se nameće kao ključan faktor u uvođenju promjena u organizacijama. Brojna istraživanja i teorijski pravci o procesima učenja su se razvijali već od ranih godina 20-tog stoljeća. Međutim upravo velikim...
Važnost emitivnog turističkog tržišta Velike Britanije u globalnim razmjerima i u Hrvatskoj
Važnost emitivnog turističkog tržišta Velike Britanije u globalnim razmjerima i u Hrvatskoj
Tomislava Pavlić
Cilj rada je utvrditi važnost i obilježja britanskog emitivnog turističkog tržišta, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Predmet rada je analizirati emitivno turističko tržište Velike Britanije, koja je kolijevka suvremenih organiziranih putovanja čiji je začetnik bio Thomas Cook. U radu je primjenjena metoda analize za stolom tako što je proučena sva domaća i strana stručna i znanstvena literatura te relevantni internetski izvori o temi istraživanja. Prema najnovijim podacima...
Važnost emocionalne inteligencije tijekom studija
Važnost emocionalne inteligencije tijekom studija
Luka Miškić
Emocionalna inteligencije se očituje u svim segmentima života, posebice tijekom studiranja. Svaki uspješan student mora biti emocionalno inteligentan, kako bi lakše i uspješnije završio studij. Emocionalna inteligencija utječe na njegov odnos s kolegama, profesorima, motivacijom, stresom, učenjem i korištenjem vremena. Razlika između studenta s visokom i niskom emocionalnom inteligencijom se očituje u motivaciji, upornosti, prepoznavanju tuđih emocija, odgovornosti, razumijevanju...
Važnost emocionalne inteligencije vođe u procesu poslovnog pregovaranja
Važnost emocionalne inteligencije vođe u procesu poslovnog pregovaranja
Željka Brdar
Glavni cilj i predmet ovog diplomskog rada je bio istražiti i dokazati tezu kako je emocionalna inteligencija jako bitan ako ne i najbitniji čimbenik u procesu poslovnog pregovaranja. Kroz rad uz neke postojeće podatke napravljeno je i istraživanje putem osobnih intervjua sa menadžerima na rukovodećim poslovima koju su se složili oko jedne stvari, a to je koliko je zapravo važna emocionalna inteligencija u svim aspektima posla. Kod istraživanja, u obzir su uzete dvije tvrtke koje...
Važnost financijskih indikatora pri upravljanju krizom na primjeru IGH d.d.
Važnost financijskih indikatora pri upravljanju krizom na primjeru IGH d.d.
Antonio Plantaš
Kriza kao fenomen označava stanje u kojemu je upitan opstanak poduzeća, odnosno stanje u kojemu je njegova egzistencija ugrožena. Svaka kriza ima pripadajuće uzroke i posljedice koje potrebno identificirati i riješiti, a krizni menadžment predstavlja ključ uspjeha za uspješan izlazak iz bilo koje krizne situacije u organizaciji. Kao što je u radu predstavljeno, kriza prema svim svojim pojavnim oblicima nije zaobišla niti građevinarski sektor, preciznije, niti poduzeće IGH d.d. U...
Važnost hrvatskog modnog dizajna za promicanje Hrvatske kao turističke destinacije
Važnost hrvatskog modnog dizajna za promicanje Hrvatske kao turističke destinacije
Hedviga Tandara
Izabrana tema obrađuje promociju Hrvatske kao destinacije na specifičan način i uzima u obzir da moderan tempo života dovodi do promocije od usta do usta, društvenim mrežama, osobnim iskustvom pri posjetu i vodi prenošenju informacija na brz i kreativan način, koji se prvenstveno koristi ljudskom znatiželjom u potrazi za destinacijom kojoj će posvetiti i tako ograničeno vrijeme predviđeno za turističku aktivnost. Današnji turist vjeruje iskustvima ljudi s velikim brojem...
Važnost i izgradnja inovativne kulture u odabranim poduzećima
Važnost i izgradnja inovativne kulture u odabranim poduzećima
Maja Knežević
Inovacije i kreativnost u radnom okruženju postaju sve važnije odrednice uspjeha i dugoročnog opstanka neke organizacije. U radu su definirane karakteristike menadžmenta, kakva je uloga vođenja te pojmovi inovacija, kreativnosti i kako se one mjere. Najvažniji cilj rada je istražiti koja je uloga menadžmenta u poticanju i stvaranju inovativne kulture te koji čimbenici utječu na nju. U svrhu izrade rada provest će se empirijsko istraživanje putem anketnog upitnika na zaposlenicima...
Važnost i razina razvijenosti emocionalne i duhovne inteligencije među zaposlenicima srednjeg poduzeća
Važnost i razina razvijenosti emocionalne i duhovne inteligencije među zaposlenicima srednjeg poduzeća
Edita Keller
Pored racionalne, emocionalna inteligencija sve više dobiva na važnosti i značajna je u poslovnom okruženju. Emocionalna inteligencija i upravljanje vlastitim emocijama istinski su i potvrđeni način koji omogućuje menadžerima usmjeriti svoje zaposlenike da oslobode svoje emocije, riješe se negativnih emocija i u konačnici postignu bolji radni učinak. Kako ljudi nisu samo biološka bića i konstrukti već i duhovna stvorenja poseban se naglasak treba dodati i na pojam duhovne...
Važnost i razlike sustava za potporu odlučivanju na primjeru poslovne inteligencije SAS I TABLEAU
Važnost i razlike sustava za potporu odlučivanju na primjeru poslovne inteligencije SAS I TABLEAU
Mia Šimunić
Poslovna inteligencija usko je povezana sa sustavom za potporu odlučivanju. Ona omogućava proaktivno vođenje organizacije. Poslovna inteligencija osim što istražuje informacije, otkriva znanje pomoću sustava za potporu odlučivanju. Ovim radom se želi prikazati doprinos primjene informacijske tehnologije u procesu odlučivanja rukovodstva. Žele se naglasiti prednosti korištenja sustava za potporu odlučivanju i sustava poslovne inteligencije na organizaciju i njenu poziciju na...
Važnost i uloga kadrova u međunarodnom trgovinskom poslovanju
Važnost i uloga kadrova u međunarodnom trgovinskom poslovanju
Dominik Gluščić
Rad razmatra ljudski faktor i njegovu važnost i ulogu u trgovinskom poslovanju s naglaskom na međunarodnu trgovinu. Proučava menadžment ljudskih potencijala, aspekte osposobljenosti kadrova koji posluju u međunarodnom okruženju, Ulogu kadrova u međunarodnoj prodaji na konkretnom primjeru te utjecaj tehnologije na poziciju ljudskog kapitala u međunarodnoj trgovini.
Važnost i utjecaj poslovne etike na razvoj tržišta kapitala
Važnost i utjecaj poslovne etike na razvoj tržišta kapitala
Marija Dujmović
S obzirom na to kako su današnji uvjeti poslovanja vrlo dinamični, neizvjesni i brzo se mijenjaju, potrebno je razvijati dobru poslovnu praksu, a ponajviše jačati primjenu poslovne etike. Poslovna etika sastavni je dio gospodarske prakse i preduvjet uspješnog poslovanja na tržištu. Pri tome, vrlo je važno pridržavati se i etičkih kodeksa. Etički kodeks se definira kao skup temeljnih vrijednosti, moralnih načela i smjernica kojih se menadžeri i zaposlenici trebaju pridržavati u...

Paginacija