Paginacija

Važnost i značenje elemenata marketinškog spleta u kanalu distribucije za ugostiteljstvo (HoReCa) u RH
Važnost i značenje elemenata marketinškog spleta u kanalu distribucije za ugostiteljstvo (HoReCa) u RH
Ana Bagić
Ugostiteljska djelatnost vrlo je zastupljena na hrvatskom tržištu stoga se danas ugostitelji trude što bolje prepoznati potrebe i navike potrošača, kako bi bili u prednosti pred konkurentima. Budući da su se navike potrošača vremenom promijenile, pojavila se potreba za raznovrsnijom uslugom. Stoga je cilj ovog rada bio istražiti važnost elemenata marketinškog spleta u ugostiteljstvu, od strane potrošača. Predmet istraživanja rada su elementi marketinškog spleta, poznatog kao...
Važnost implementacije CRM u mala i srednja poduzeća na primjeru turističkog sektora
Važnost implementacije CRM u mala i srednja poduzeća na primjeru turističkog sektora
Katarina Bulić
Cilj rada bio je ukazati na važnost implementacije CRM-a u mala i srednja poduzeća. Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima prikazala se na primjeru turističkog sektora u Hrvatskoj. Provedeno je istraživanje iz kojeg se može zaključiti kako su mala i srednja poduzeća turističkog sektora upoznata sa upravljanjem odnosima s klijentima, te ga u velikoj mjeri planiraju implementirati. Također, došlo se do spoznaje kako poduzeća ne znaju zadržati klijente, lojalnost...
Važnost implementacije inteligentnih transportnih sustava u uspostavi održivog prometa
Važnost implementacije inteligentnih transportnih sustava u uspostavi održivog prometa
Tibor Nemet
Razvoj tehnologije postavlja pitanje gdje se sve može implementirati tehnologija kako bi nam olakšala stvari u svakodnevnom životu. Doprinosi tehnološkog napretka tako nisu zaobišli ni transportnu industriju u kojoj pružaju velike mogućnosti za unapređenje funkcioniranja cestovne infrastrukture, ali i razvoja prijevoznih sredstava koji pružaju veću sigurnost i manje zagađuju okoliš. Danas su ta tehnološka rješenja na transportnom tržištu poznata kao inteligentni prometni...
Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima u agencijama za posredovanje na tržištu nekretnina
Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima u agencijama za posredovanje na tržištu nekretnina
Ivana Nedić
U današnjem, brzorastućem svijetu, pratiti klijenta u korak tijekom njegovog putovanja, od potencijalno zainteresiranog do vjernog klijenta, predstavlja velik izazov te zahtjeva niz alata, tehnologija i organizacijskih rješenja. Jedan od najvažnijih aspekata poslovanja je odnos s klijentima, dok upravljanje tim odnosima predstavlja poseban izazov. Poduzeća koja su spoznala važnost zadržavanja i izgradnje kvalitetnog odnosa s klijentima, prepoznala su i važnost upotrebe CRM...
Važnost info pultova u supermarketima
Važnost info pultova u supermarketima
Valerija Stričević
Unazad nekoliko godina digitalizacija je zahvatila maloprodaju diljem svijeta uključujući i Hrvatsku. Digitalizacija je u najvećem dijelu u supermarketima zahvatila samoposlužnu tehnologiju u koju spadaju i info pultovi. Kada se govori o samoposlužnoj tehnologiji naglasak je uvijek na samoposlužnim blagajnama stoga se ovaj rad osvrnuo na info pultove koji još nisu dovoljno istraženi te ne postoji odgovarajuća literatura koja se specifično fokusira na njih i njihovu podjelu. U ovom...
Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Mateja Krklec
Informacijska tehnologija djeluje na segmente društvenih i privatnih života te je osnova za što uspješnije funkcioniranje poduzetništva. Naime, u današnje vrijeme je nepojmljivo da institucije ne koriste razne mogućnosti koje nudi informacijska tehnologija. Ova je tehnologija generator promjena u svim sferama društva. Cilj diplomskog rada jest ukazati na koji način informacijske tehnologije utječu na razvoj poduzetništva. U teorijskom dijelu rada istražena su i opisana obilježja...
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Maja Kovačević
U današnje vrijeme poduzeća i osviješteni pojedinci sve više prihvaćaju ideju o društveno odgovornom poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje postaje srž održivog razvoja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Praksa društveno odgovornog poslovanja neraskidivo je povezana s poslovnom etikom. Poslovna etika se odnosi na kodeks ponašanja pojedinaca koji je široko prihvaćen kao ispravan način odnošenja prema javnosti, ali i međusobno unutar poslovnog konteksta. U procesu razvoja...
Važnost internih kontrola za uspješno upravljanje poslovanjem uslužnog poduzeća
Važnost internih kontrola za uspješno upravljanje poslovanjem uslužnog poduzeća
Marija Mužić
Svako poduzeće ima odgovarajuću prilagođenu organizacijsku strukturu koja mu omogućava ostvarivanje postavljenih ciljeva i općenito uspješno upravljanje poslovanjem. Cjelokupna organizacijska struktura mora biti podvrgnuta kontroli kako bi poduzeće moglo pravilno funkcionirati. Postoje različite vrste i oblici internih kontrola, ovisno o promatranim kriterijima podjele. Interne kontrole se mogu definirati kao skup metoda, postupaka, instrumenata ili tehnika koji su ugrađeni u samu...
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Marta Pećnjak
Svrha diplomskog rada je pojasniti važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu. Uzimajući u obzir da su klijenti zaslužni za opstanak hotela, važno je osluškivati njihove želje i potrebe te stvoriti dugoročan odnos. Kako bi kvaliteta usluge uvijek bila na visokoj razini, a klijenti zadovoljni, od velike je važnosti ulaganje u interni marketing. Zaposlenici su ti koji prvi stupaju u kontakt s klijentima i ono najvažnije, stvaraju prvi...
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Maja Lovrinčević
U radu se istražuje važnost interpersonalnih vještina u industriji iznajmljivanja smještaja u turizmu. Interpersonalne vještine su iznimno poželjne, ali i neizbježne u poslovanju gdje poduzetnik mora ostvarivati komunikaciju i odnose, ponajviše u uslužnim i turističkim djelatnostima. Primjerice, trendovi u turizmu se sve manje baziraju samo na „turizmu sunca i mora“, a sve više na sveukupnom doživljaju destinacije. Suvremeni turisti sve više cijene element...
Važnost izvještavanja o korporativnoj održivosti za institucionalne investitore
Važnost izvještavanja o korporativnoj održivosti za institucionalne investitore
Ema Crnečki
Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova u svijetu, o čemu stručnjaci upozoravaju već desetljećima. Sve veća svijest o ovom problemu, djelovanje javnog sektora i inovacije, rezultiraju sve većim promjenama u financijskom sistemu. Transformacija gospodarstva i društva, promjenu poslovnih procesa, odnosno cjelokupnog načina razmišljanja stanovništva moguća je uz znatna ulaganja – investicije koje javni sektor ne može iznijeti samostalno. U cijelom procesu mora...
Važnost kadra u maloprodaji
Važnost kadra u maloprodaji
Chiara Moretti Smolčić
Predmet ovog završnog rada je istražiti nužnost ljudskog kadra. Teza rada preispituje neophodnost radne snage u maloprodajnim prodavaonicama. Između ostalog pruža pregled tržišta rada i plaća u Republici Hrvatskoj, kao i analizu razvoja i važnosti maloprodaje. Dva paralelna pitanja ili problema koja se obrađuju u radu je zadovoljstvo kupaca sa kupovnim procesom odnosno moguća rješenja ubrzavanja ili pojednostavljenja procesa kupnje. No s druge strane pitanje radnih mjesta,...

Paginacija