Paginacija

Žensko poduzetništvo
Žensko poduzetništvo
Kristina Pavlic
U suvremenom poslovnom svijetu poduzetništvo se javlja kao temeljni nositelj proizvodnje i pokretač gospodarstva svake zemlje. Ono ujedno predstavlja spremnost pojedinca da uz određeno ulaganje kapitala preuzme rizik te pokrene poslovni pothvat s ciljem ostvarenja profita. Unatoč sve većem angažiranju žena u poduzetničkim aktivnostima još uvijek je na hrvatskom tržištu prisutna svojevrsna diskriminacija žena. Međutim, uzevši u obzir poduzetničke pothvate koje su pokrenule...
Žensko poduzetništvo u maloprodaji
Žensko poduzetništvo u maloprodaji
Donatella Knežević
Žensko poduzetništvo smatra se novijom pojavom. U prošlosti su žene bile manjinski zastupljene u poduzetništvu, iako ih je brojčano bilo više. Danas je situacija nešto bolja, no i dalje nije na razini na kojoj bi trebala biti. Poboljšanja su vidljiva kroz povećanje broja žena koje se odlučuju za poduzetničke pothvate, rast poticajnih mjera za žene poduzetnice ali i rast svijesti o važnosti ženskog poduzetništva. S druge strane, problemi poput krute birokracije, brojnih...
Žensko poduzetništvo u unutarnjem dizajnu u Republici Hrvatskoj
Žensko poduzetništvo u unutarnjem dizajnu u Republici Hrvatskoj
Maja Starjački
Iako su žene većina u svjetskoj populaciji, one su u području poduzetništva manjina. Najviše zbog ekonomskog, socijalnog i političkog nepovoljnog položaja u odnosu na muškarce. Razlike na tržištu rada i u poduzetništvu jako su povezane s nejednakim mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje, što se dalje odražava na izbor zanimanja i mogućnost napredovanja. Činjenica je da među ženama ima manje poduzetnika nego među muškarcima, no u hrvatskom gospodarstvu bilježi se sve...
Životno osiguranje
Životno osiguranje
Filip Pišmaht
Životno osiguranje je ugovor o osiguranju u kojem ugovaratelj (vlasnik) osiguranja plaća premiju osiguravatelju, a osiguratelj plaća osiguranu svotu ili osigurava korist vlasniku police ili osobi koju je imenovao vlasnik osiguranja, u slučaju nastanka osiguranog životnog događaja. Osigurani životni slučaj je stanje, bolest, ozljeda, nesreća, invaliditet, smrt ili doživljenje - koje podnositelju zahtjeva daje pravo na odgovarajući i navedeni iznos ili naknadu. Osigurana osoba je...
˝Povratna veza˝ web stranica za ocjenjivanje novopokretnih projekata
˝Povratna veza˝ web stranica za ocjenjivanje novopokretnih projekata
Leo Baša
U ovom radu pokazali smo kako bi izgledala stranica Feedback startup koja se bavi elektroničkim poslovanjem. Sav njezin sadržaj i poslovanje odvija se preko interneta odnosno na web stranici. Model poslovanja zasniva se na tome da vlasnicima startup projekata prikaže dali su njihovi projekti isplativi te da im pruži svu moguću podršku u ostvarivanju istih. Rješenja koja ona pruža korisnicima su ocjenjivanje njihovih projekata od strane korisnika i profesionalnog tima ljudi, donacija...
˝Zdrava˝ maloprodaja
˝Zdrava˝ maloprodaja
Anita Kuljanac
Pojmovi ekološki i organski poistovjećuju se s pojmom zdrave prehrane. Međutim, to nisu sinonimi. Potrošači su sve više zainteresirani za potrošnju ekološki proizvedene hrane. To je rezultat povećane ekološke svijesti i rastuće zabrinutosti za osobno zdravlje, stoga prodavaonice zdrave hrane i trgovački lanci proširuju svoje asortimane. U radu se ističu prednosti i nedostaci organske prehrane u odnosu na konvencionalnu, te istraživanje pokazuje potrošačke stavove o...

Paginacija