Pages

Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Matija Vrhovski
Osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka i njegovu imovinu od posljedica rizičnih događaja te kao takvo ima izrazito bitnu ulogu u društvu. Cilj ovog diplomskog rada je pobliže prikazati ulogu osiguravajućih društava, djelatnosti kojima se bave te zakonski okvir kojeg se moraju pridržavati. U radu će se analizirati poduzeće Croatia osiguranje d.d. i njegova financijska stabilnost. Financijska stabilnost ocijenit će se pomoću vertikalne i horizontalne...
Analiza financijskih  izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Analiza financijskih izvještstaja na primjeru "Končar-elektroindustrija"
Mateja Sučević
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Končar–Elektroindustrija d.d. pokazala je da, unatoč otežanim gospodarskim uvjetima, i dalje uspijeva ostvarivati izvrsne poslovne rezultate, koji se očituju zadržavanjem vodeće tržišne pozicije u proizvodnom i prodajnom sektoru i ostvarivanjem jednog od najsnažnijih financijskih rezultata u zemlji. Kako bi Končar – Elektroinustrija d.d. i u budućnosti bio izvrsno pozicionirano poduzeće treba uložiti dodatne napore u pronalaženju...
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Analiza financijskih izvještaja Chromos-boje i lakovi d.d.
Ana Janković
U ovorn radu provedena je petogodišnja analiza poslovanja poduzeća Chromos boje i lakovi d.d. s ciljem ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Analiza je provedena pomoću horizontalne i vertikalne analize temeljnih financijskih izvještaja, te pomoću financijskih pokazatelja i pokazatelja na temelju novčanog toka. Iz horizontalne i vertikalne analize bilance vidljivo je kako se ukupna imovina iz godine u godinu smanjivala, dok je dugotrajna imovina kroz svih pet godina...
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja konkurenata u hotelskoj industriji
Valentina Pindrić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom financijskih izvještaja dvaju konkurentnih poduzeća. Rad se sastoji od tri glavna poglavlja. U prvom dijelu rada analizira se hotelijerstvo te iznosi teorijski dio o hotelijerstvu. Također, analizira se hotelijerstvo u Republici Hrvatskoj i važnost hotelijerstva u Hrvatskoj te se analiziraju čimbenici na hotelskom tržištu koji utječu na poslovanje hotela. U drugom dijelu riječ je o uvodu u financijsku analizu gdje su objašnjeni glavni pojmovi te...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Ivana Krajček
Sami financijski izvještaji ne govore puno o stanju poduzeća. Zbog toga svaki pojedini korisnik financijskih izvještaja koristi određene postupke analize financijskih izvještaja ovisno što želi saznati o poduzeću. Postoje neke od ustaljenih metoda analize kao što su vertikalna i horizontalna analiza i analiza pomoću pokazatelja. Vertikalna analiza financijskih izvještaja se temelji na strukturnim financijskim izvještajima koji su korisni kod uspoređivanja podataka jednog...
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Marko Vreš
Naftna industrija je jedna od najvećih svjetskih industrija te ima veliki utjecaj na sve segmente gospodarstva. Puno gospodarskih sektora i kućanstva koriste proizvode naftne industrije. U svijetu posluje puno naftnih kompanija, od kojih neke posluju na svjetskoj razini dok su se neke specijalizirale za određene segmente poslova. Velike kompanije ostvaruju ogromne profite na godišnjoj razini te su u ovom radu izabrane dvije manje kompanije, INA Grupa i OMV Grupa za potrebe provedbe...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Petra Podvorac
Analizom financijskih izvještaja, u ovom radu, dolazi se do zaključaka o uspješnosti i sigurnosti poslovanja tri najveća poduzeća u farmaceutskoj industriji: Pliva Hrvatska d.o.o., Belupo d.d. i Jadranski galenski laboratorij d.d., ali i o potencijalnim problemima koji zahvaćaju spomenuta poduzeća. U provođenju analize korišteni su analitički postupci horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka, kao i skupine financijskih pokazatelja. Rezultati prikazuju...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Filip Takač
5. ZAKLJUČAK Pivo je piće u kojem već nekoliko tisuća godina uživaju zajednice diljem svijeta. Kultura konzumiranja piva znatno se razlikuje diljem cijele zemaljske kugle jer postoje različite vrste piva i potrošačke navike, no ono ima važnu ulogu u svim zemljama i sastavni je dio kulture, baštine i prehrane Pivska industrija vrlo je atraktivna za brojne ulagače diljem svijeta, zbog toga što se pivo konzumira gotovo u svakom dijelu zemaljske kugle. Iako privlačna i atraktivna,...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Viktorija Ivanović
Analizom financijskih izvještaja korisnici dobivaju kvalitetne informacije potrebne za donošenje odluka i upravljanje poslovanjem. Temeljni financijski izvještaji na kojima se temelji analiza su: bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku. Njih su obvezni sastavljati svi subjekti od javnog interesa primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Analiza se provodi postupkom vertikalne analize, horizontalne analize i analizom pomoću financijskih...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o.
Martina Anušić
Provedba analize financijskih izvještaja poduzeća Comet d.o.o. za razdoblje od 2011. do 2013. imala je za cilj donošenje zaključka o sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Horizontalna i vertikalna analiza bilance, kao i analiza pokazatelja likvidnosti i zaduženosti upućuje kako analizirano poduzeće posluje sigurno. U prilog tome govori i analiza zbrojnih pokazatelja, od kojih niti jedan ne predviđa mogućnost stečaja u razdoblju od dvije godine. Zaključak o uspješnosti poslovanja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Dukat d.d.
Matea Tonković
Poslovanje poduzeća Dukat d.d. promatrano je na temelju financijskih izvještaja za razdoblje od 5 godina. Za kvalitetnu analizu poduzeća, potrebno je dobro poznavati temeljne financijske izvještaje. Tijekom rada provedena je vertikalna analiza na temelju strukturnih financijskih izvještaja i horizontalna analiza na temelju komparativnih financijskih izvještaja te analiza pomoću pojedinačnih financijskih pokazatelja. Glavni izvor informacija su bilanca, račun dobiti i gubitka i...

Pages