Pages

Analiza i značaj eksternih rizika za poslovanje poduzeća
Analiza i značaj eksternih rizika za poslovanje poduzeća
Petra Brdarević
Suvremene uvjete poslovanja karakterizira povećana dinamika i kompleksnost okruženja, globalizacija poslovanja, jača konkurencija i povećana neizvjesnost. Kako bi zadržale svoju poziciju na tržištu ili išle korak naprijed, poduzeća moraju posvetiti posebnu pozornost analizi i upravljanju rizicima. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih preventivnih i proaktivnih instrumenata koji omogućuju poduzeću ranu i sustavnu spoznaju, prepoznavanje prilika i...
Analiza igara sa sekvencijalnim izborom na primjeru velikih aviokompanija
Analiza igara sa sekvencijalnim izborom na primjeru velikih aviokompanija
Tomislav Miličić
Teorija igara je kompleksna disciplina koja omogućuje optimalno pronalaženje rješenja u poznatoj međuovisnoj poslovnoj ili nekoj drugoj životnoj situaciji. Ona je studija o interakciji između inteligentnih donositelja odluka. U igrama, svaki igrač ima niz strategija iz kojih može odabrati svoj potez, a zbog interakcije, isplativost ne ovisi samo o strategiji tog igrača, već o strategijama svih igrača u igri. Svaki će igrač izabrati strategiju koja će maksimizirati njegovu...
Analiza implementacije načela održivog razvoja turizma u turoperatorskom poslovanju
Analiza implementacije načela održivog razvoja turizma u turoperatorskom poslovanju
Josip Hodalić
Ideja i koncept održivog razvoja turizma temelje se na razvijenoj ekološkoj, sociokulturnoj i ekonomskoj svijesti. Održivi razvoj turizma proizašao je iz kontinuiranog ekološki negativnog učinka turizma na turističku destinaciju. Turistička poduzeća i svi sudionici na turističkom tržištu moraju preispitati na koji način utječu na promjene u okviru održivog razvoja turizma. Osnovni cilj istraživanja ovog diplomskog rada je istražiti na koji način turoperatori, pomoću...
Analiza implementacije načela pravednosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Analiza implementacije načela pravednosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Jozo Mišetić
U poreznom sustavu Republike Hrvatske ne poštuju se u potpunosti načela horizontalne i vertikalne pravednosti, što ga čini nepravednim prema dijelu poreznih obveznika, čime se krše njihova prava iz članka 51. Ustava Republike Hrvatske. Hrvatska je, što se tiče izgrađenosti poreznog sustava, u trendu sa zemljama Europske unije. U Hrvatskoj je još uvijek bitan čimbenik politička korupcija koja koči gospodarski napredak zemlje. Porezni sustav trebao bi predstavljati gospodarsku...
Analiza inovativnih aktivnosti u hrvatskim malim i srednjim poduzećima
Analiza inovativnih aktivnosti u hrvatskim malim i srednjim poduzećima
Maja Krpes
Cilj rada je istražiti i analizirati inovativne marketinške aktivnosti u odabranim malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj, te utvrditi utječe li provođenje tih aktivnosti pozitivno na njihovu uspješnost. Metode korištene za prikupljanje podataka su analiza poslovnog slučaja te metoda ispitivanja putem polu-strukturiranih intervjua na uzorku od deset malih i srednjih poduzeća. Rezultati istraživanja pokazuju da je devet od deset ispitanih poduzeća inovativno, a njihova...
Analiza interesnog utjecajnih skupina hrvatskog poduzeća u državnom vlasništvu
Analiza interesnog utjecajnih skupina hrvatskog poduzeća u državnom vlasništvu
Ivan Baljkas
U ovom radu prikazali smo temeljne odrednice vlasničkog i stakeholderskog pristupa korporativnog upravljanja, prikazali smo njihovu komplementarnost, te definirali klasifikaciju interesno utjecajnih skupina. Također smo pokušali prikazati razvoj korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj, te prikazati postojeći zakonodavni i regulatorni okvir u zemlji. Osvrnuli smo se na najrecentniji dokument (Nacionalni kodeks korporativnog upravljanja), izdan od strane Hrvatske agencije za nadzor...
Analiza investicijskih projekata u proširenju poslovanja tvrtke
Analiza investicijskih projekata u proširenju poslovanja tvrtke
Duje Jurenić
Investicijski projekti temelj su kreiranja dodatne vrijednosti i osiguranja budućeg razvoja. Da bi menadžment donio odluku o investiranju, potrebno je ocijeniti ekonomsku efikasnost svih investicijskih prijedloga korištenjem različitih metoda budžetiranja kapitala. Tradicionalno budžetiranje kapitala zasniva se na ekonomskoj vrijednosti određenoj sadašnjom vrijednošću budućih novčanih tokova. Međutim u uvjetima neizvjesnosti menadžment se može prilagoditi i izmijeniti...
Analiza investicijskog osiguranja života u Europskoj Uniji
Analiza investicijskog osiguranja života u Europskoj Uniji
Sara Katulić
Suvremeno doba iziskuje novitete u svim područjima i na svim tržištima stoga ne čudi kako se isti fenomen pojavio i na polju osiguranja života. Razvojem tržišta dionica kreirao se novi proizvod koji sačinjava sinergiju investiranja na financijskom tržištu, ali i ulaganje u životna osiguranja. Takav proizvod naziva se investicijsko osiguranje života, a javilo se sredinom prošlog stoljeća na anglosaksonskom tržištu pod nazivom unit linked products, dok je u Europskoj Uniji...
Analiza investicijskog projekta velikog prehrambenog poduzeća
Analiza investicijskog projekta velikog prehrambenog poduzeća
Hrvoje Matijević
Cilj rada je ispitivanje isplativosti investicijskog projekta velikog prehrambenog poduzeća pomoću više kriterija financijskog odlučivanja: čiste sadašnje vrijednosti, interne stope profitabilnosti, razdoblja povrata, diskontiranog razdoblja povrata i indeksa profitabilnosti. Radi boljeg pristupa ocjeni investicijskih projekata analizirano je istraživanje o učestalosti upotrebe kriterija financijskog odlučivanja na uzorku poduzeća iz SAD-a. Rezultati istraživanja iz prakse...
Analiza isplativosti zamjene konvencionalnih sustava zagrijavanja potrošne tople vode solarnim sustavima
Analiza isplativosti zamjene konvencionalnih sustava zagrijavanja potrošne tople vode solarnim sustavima
Andrea Gorički
U ovom je diplomskom radu pozornost usmjerena na područje budžetiranja kapitala, posebno na specifične investicijske projekte zamjene. U empirijskom dijelu rada analizira se isplativost zamjene efikasnijom opremom, odnosno zamjena radi smanjenja troškova. Cilj takve zamjene povećanje je novčanih tokova poduzeća iz njegova poslovanja, a time i povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno bogatstvo njegovih vlasnika. Zamjena efikasnijom opremom ilustira se na primjeru zamjene...
Analiza javnog duga Bosne i Hercegovine i prikaz odnosa dugovanja kroz model jednostavne linearne regresije
Analiza javnog duga Bosne i Hercegovine i prikaz odnosa dugovanja kroz model jednostavne linearne regresije
Amra Topić
Promatranjem javnoga duga u Bosni i Hercegovini želi se postići razumijevanje njegova nastanka, strukture, održivosti i posljedica. Cilj ovoga rada jest postizanje visoke razine poznavanja javnoga duga u Bosni i Hercegovini te, proučavanjem stručne literature i izvora, prikupljanje dovoljne količine kvalitetnih informacija koje će voditi prema potencijalnoj strategiji koja će povoljno utjecati na smanjivanje ili barem reguliranje javnoga duga. Također, u ovom radu dolazi se do...
Analiza kartičnih prijevara na primjeru Erste & Steiermärkische banke d.d.
Analiza kartičnih prijevara na primjeru Erste & Steiermärkische banke d.d.
Mirjana Šarčević
Razvitak, uspostava te održavanje kontinuiteta poslovnog(ih) procesa u suvremenim uvjetima, s osobitim obzirom na kartične transakcije i ine prijevare, predstavljaju, u mnogim slučajevima, ne samo potrebu, već i presudan poslovni zahtjev u bankarskom sektoru, ali i u mnogim organizacijama, kompanijama te industrijama koje se karakteriziraju kao poslovni financijski subjekti, pri čemu su često (praktično) pred njih postavljeni različiti zahtjevi (organizacijski, regulatorni,...

Pages