(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje malih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Uloga i značaj sustava za e-učenje u doba pandemije uzrokovane COVID-19 virusom
Poveznica na dokument Utjecaj pandemije COVID-19 na malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj