(1 - 10 od 10)
Poveznica na dokument ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Poveznica na dokument ULAGANJA U LJUDSKI KAPITAL I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
Poveznica na dokument Utjecaj ljudskog kapitala na jaz u mirovinama između muškaraca i žena u Europi
Poveznica na dokument ULOGA RAZLIČITIH STILOVA VODSTVA U ANGAŽIRANOSTI ZAPOSLENIKA NA RADNOM MJESTU
Poveznica na dokument Ljudski kapital u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Mjesto i uloga ljudskog kapitala u resursnoj teoriji oblikovanja strategije
Poveznica na dokument ORGANIZACIJSKO UČENJE I INTELEKTUALNI KAPITAL U FUNKCIJI OSTVARIVANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA
Poveznica na dokument Analiza učinka državnog ulaganja u zdravstvo na produktivnost rada u zemljama Europske unije
Poveznica na dokument Uloga intelektualnog kapitala u virtualnoj ekonomiji