(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument Načela i postupci sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja grupe
Poveznica na dokument Računovodstveni tretman poslovnih spajanja na primjeru automobilske industrije
Poveznica na dokument Priznavanje i mjerenje goodwilla u konsolidiranim financijskim izvještajima
Poveznica na dokument Poslovna spajanja i konsolidacija financijskih izvještaja
Poveznica na dokument Postupak sastavljanja odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja