(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Povezanost interpersonalnih sukoba u organizaciji i namjere apsentizma
Poveznica na dokument Procjena izgubljene dobiti poslodavaca uzrokovana troškovima apsentizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji