(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Analiza digitalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Informatizacija kao inovacija usluga u turističkoj djelatnosti