(1 - 11 od 11)
Poveznica na dokument Zaposlenici kao ambasadori marke poslodavca
Poveznica na dokument Uloga marke poslodavca u privlačenju i zadržavanju zaposlenika
Poveznica na dokument Uloga reputacije poslodavca u zadržavanju talenata
Poveznica na dokument Dizajn posla kao element razvoja atraktivnosti poslodavca u IT sektoru
Poveznica na dokument KOMPLEMENTARNOST KLASIČNIH I SUVREMENIH PRISTUPA PRODAJI U IT SEKTORU
Poveznica na dokument Uloga marketinške komunikacije putem digitalnih platformi u procesu odabira poslodavca
Poveznica na dokument Uloga društveno odgovornog poslovanja poduzeća u privlačenju novih zaposlenika
Poveznica na dokument VAŽNOST SUSTAVNE IZGRADNJE MARKE POSLODAVCA ZA PRIVLAČENJE AKADEMSKI NAJUSPJEŠNIJIH STUDENATA
Poveznica na dokument Utjecaj karakteristika objava na društvenim mrežama na percepiju poslodavca
Poveznica na dokument Uloga internog marketinga u izgradnji privrženosti zaposlenika marki poslodavca u hrvatskoj IT industriji
Poveznica na dokument Utjecaj karakteristika poduzeća na percipirani imidž poduzeća kao poželjnog poslodavca