(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu
Poveznica na dokument TURIZAM KAO POKRETAČ REVITALIZACIJE INDUSTRIJSKE BAŠTINE-PRIMJER GRADA SISKA