(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument Analiza makroekonomskih pokazatelja na primjeru odabranih tranzicijskih zemalja Europske unije
Poveznica na dokument MAKROEKONOMSKA ANALIZA KRIZE KORONA VIRUSA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
Poveznica na dokument Analiza i učinkovitost zdravstvenog sustava EU
Poveznica na dokument Globalna financijska kriza i njen utjecaj na industriju osiguranja s osvrtom na životna osiguranja
Poveznica na dokument Uloga središnje banke u službeno euroiziranim sustavima na primjeru Crne Gore i Kosova