(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Utjecaj povijesnih događanja na imidž marke grada
Poveznica na dokument Uloga urbanih ikona u razvoju marke grada