(1 - 20 od 38)

Paginacija

Poveznica na dokument Računovodstvene politike dugotrajne nematerijalne imovine
Poveznica na dokument Analiza profitabilnosti bankovnog sustava Republike Hrvatske
Poveznica na dokument Specifičnosti upravljanja poslovnim kontinuitetom u Ministarstvu unutarnjih poslova
Poveznica na dokument Primjena metoda evaluacije aktivnosti odnosa s javnošću u hrvatskim komunikacijskim agencijama
Poveznica na dokument Računovodstveni i porezni aspekt mjera aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Poveznica na dokument Obiteljske politike u Nordijskim zemljama
Poveznica na dokument RASPODJELA DOHOTKA I BOGATSTVA U RAZVIJENIM I NERAZVIJENIM ZEMLJAMA
Poveznica na dokument MAKROEKONOMSKA ANALIZA KRIZE KORONA VIRUSA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
Poveznica na dokument Pokazatelji efikasnosti bankovnog sustava
Poveznica na dokument Mjere za suzbijanje sezonalnosti turittičkog prometa u Europskoj uniji
Poveznica na dokument Računovodstveni i porezni tretman dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Poveznica na dokument Komparativni pristup obračuna troškova javnog zdravstva Republike Hrvatske i Italije
Poveznica na dokument Informacijska sigurnost u financijskom sustavu
Poveznica na dokument Bankarstvo u sjeni
Poveznica na dokument Mjerenje uspješnosti poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Utjecaj pandemije COVID-19 na globalno tržište rada, s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Poveznica na dokument Utjecaj cestovnog prometa na klimatske promjene i okoliš u EU
Poveznica na dokument Mjerenje uspješnosti poslovanja društvenih poduzeća

Paginacija