(1 - 20 od 57)

Paginacija

Poveznica na dokument Motivacija hrvatskih turista za odabir Hrvatske kao turističke destinacije
Poveznica na dokument Istraživanje zadovoljstva sudionika sportskog događaja turističkom destinacijom
Poveznica na dokument ROUTE 66 KAO TURISTIČKA ATRAKCIJA
Poveznica na dokument Turistička prepoznatljivost grada Zagreba na međunarodnom turističkom tržištu
Poveznica na dokument KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE TURISTIČKIH DESTINACIJA
Poveznica na dokument GLAVNE ODREDNICE PONAŠANJA POTROŠAČA PRI IZBORU TURISTIČKE DESTINACIJE
Poveznica na dokument ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH TURISTA TURISTIČKOM PONUDOM REGIJE ISTRA
Poveznica na dokument MOGUĆNOSTI PRILAGODBE POSLOVNIH MODELA MALIH I OBITELJSKIH HOTELA AKTUALNIM TRENDOVIMA NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU
Poveznica na dokument Istraživanje percepcije posjetitelja nacionalnih parkova o turističkoj ponudi mikroregije
Poveznica na dokument Analiza pozicioniranja otoka Raba kao dijela turističke ponude Kvarnera
Poveznica na dokument Utjecaj Interneta i Web tehnologija na promociju turističkih destinacija
Poveznica na dokument Potencijali razvoja filmskog turizma u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Poveznica na dokument Aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu
Poveznica na dokument Mogućnost financiranja razvoja turističke ponude Varaždinske županije korištenjem fondova EU
Poveznica na dokument Integralno upravljanje kvalitetom na primjeru Pakoštana
Poveznica na dokument LOKALNE ZNAMENITOSTI U SVRHU PROMOCIJE GRADA ŠIBENIKA
Poveznica na dokument Unapređenje poduzetničke aktivnosti u vinskom turizmu istraživanjem ključnih razloga dolazaka korisnika
Poveznica na dokument Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Poveznica na dokument Mjere za suzbijanje sezonalnosti turittičkog prometa u Europskoj uniji

Paginacija