(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Razvoj turizma na području općine Feričanci s naglaskom na vinski turizam
Poveznica na dokument Unapređenje poduzetničke aktivnosti u vinskom turizmu istraživanjem ključnih razloga dolazaka korisnika
Poveznica na dokument Komparativna analiza enofilskog turizma Hrvatske i Novog Zelanda
Poveznica na dokument ISTRAŽIVANJE STAVOVA VLASNIKA OPG-OVA O PROMOCIJI I PRODAJI ENO-GASTRONOMSKIH PROIZVODA SLAVONIJE NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU