Dobro došli u digitalni repozitorij!

REPEFZG je digitalna zbirka koja okuplja, pohranjuje i omogućuje pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji djelatnika i studenata Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Pristup ranijim radovima koji su u zatvorenom dijelu Repozitorija studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu omogućen je prijavom putem AAI računa. Ostalim korisnicima pristup može biti omogućen u svojstvu gosta knjižnice ili putem međuknjižnične posudbe (preko svoje matične knjižnice). 

Noviji radovi su u otvorenom pristupu.

 

Subscribe to REPEFZG RSS