professional thesis
Korporativno upravljanje i privatizacijski proces hrvatskog turističkog sektora

Jelena Papeša (2015)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business