Pages

Važnost i izgradnja inovativne kulture u odabranim poduzećima
Važnost i izgradnja inovativne kulture u odabranim poduzećima
Maja Knežević
Inovacije i kreativnost u radnom okruženju postaju sve važnije odrednice uspjeha i dugoročnog opstanka neke organizacije. U radu su definirane karakteristike menadžmenta, kakva je uloga vođenja te pojmovi inovacija, kreativnosti i kako se one mjere. Najvažniji cilj rada je istražiti koja je uloga menadžmenta u poticanju i stvaranju inovativne kulture te koji čimbenici utječu na nju. U svrhu izrade rada provest će se empirijsko istraživanje putem anketnog upitnika na zaposlenicima...
Važnost i razina razvijenosti emocionalne i duhovne inteligencije među zaposlenicima srednjeg poduzeća
Važnost i razina razvijenosti emocionalne i duhovne inteligencije među zaposlenicima srednjeg poduzeća
Edita Keller
Pored racionalne, emocionalna inteligencija sve više dobiva na važnosti i značajna je u poslovnom okruženju. Emocionalna inteligencija i upravljanje vlastitim emocijama istinski su i potvrđeni način koji omogućuje menadžerima usmjeriti svoje zaposlenike da oslobode svoje emocije, riješe se negativnih emocija i u konačnici postignu bolji radni učinak. Kako ljudi nisu samo biološka bića i konstrukti već i duhovna stvorenja poseban se naglasak treba dodati i na pojam duhovne...
Važnost i razlike sustava za potporu odlučivanju na primjeru poslovne inteligencije SAS I TABLEAU
Važnost i razlike sustava za potporu odlučivanju na primjeru poslovne inteligencije SAS I TABLEAU
Mia Šimunić
Poslovna inteligencija usko je povezana sa sustavom za potporu odlučivanju. Ona omogućava proaktivno vođenje organizacije. Poslovna inteligencija osim što istražuje informacije, otkriva znanje pomoću sustava za potporu odlučivanju. Ovim radom se želi prikazati doprinos primjene informacijske tehnologije u procesu odlučivanja rukovodstva. Žele se naglasiti prednosti korištenja sustava za potporu odlučivanju i sustava poslovne inteligencije na organizaciju i njenu poziciju na...
Važnost i uloga kadrova u međunarodnom trgovinskom poslovanju
Važnost i uloga kadrova u međunarodnom trgovinskom poslovanju
Dominik Gluščić
Rad razmatra ljudski faktor i njegovu važnost i ulogu u trgovinskom poslovanju s naglaskom na međunarodnu trgovinu. Proučava menadžment ljudskih potencijala, aspekte osposobljenosti kadrova koji posluju u međunarodnom okruženju, Ulogu kadrova u međunarodnoj prodaji na konkretnom primjeru te utjecaj tehnologije na poziciju ljudskog kapitala u međunarodnoj trgovini.
Važnost i utjecaj poslovne etike na razvoj tržišta kapitala
Važnost i utjecaj poslovne etike na razvoj tržišta kapitala
Marija Dujmović
S obzirom na to kako su današnji uvjeti poslovanja vrlo dinamični, neizvjesni i brzo se mijenjaju, potrebno je razvijati dobru poslovnu praksu, a ponajviše jačati primjenu poslovne etike. Poslovna etika sastavni je dio gospodarske prakse i preduvjet uspješnog poslovanja na tržištu. Pri tome, vrlo je važno pridržavati se i etičkih kodeksa. Etički kodeks se definira kao skup temeljnih vrijednosti, moralnih načela i smjernica kojih se menadžeri i zaposlenici trebaju pridržavati u...
Važnost i značenje elemenata marketinškog spleta u kanalu distribucije za ugostiteljstvo (HoReCa) u RH
Važnost i značenje elemenata marketinškog spleta u kanalu distribucije za ugostiteljstvo (HoReCa) u RH
Ana Bagić
Ugostiteljska djelatnost vrlo je zastupljena na hrvatskom tržištu stoga se danas ugostitelji trude što bolje prepoznati potrebe i navike potrošača, kako bi bili u prednosti pred konkurentima. Budući da su se navike potrošača vremenom promijenile, pojavila se potreba za raznovrsnijom uslugom. Stoga je cilj ovog rada bio istražiti važnost elemenata marketinškog spleta u ugostiteljstvu, od strane potrošača. Predmet istraživanja rada su elementi marketinškog spleta, poznatog kao...
Važnost implementacije CRM u mala i srednja poduzeća na primjeru turističkog sektora
Važnost implementacije CRM u mala i srednja poduzeća na primjeru turističkog sektora
Katarina Bulić
Cilj rada bio je ukazati na važnost implementacije CRM-a u mala i srednja poduzeća. Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima prikazala se na primjeru turističkog sektora u Hrvatskoj. Provedeno je istraživanje iz kojeg se može zaključiti kako su mala i srednja poduzeća turističkog sektora upoznata sa upravljanjem odnosima s klijentima, te ga u velikoj mjeri planiraju implementirati. Također, došlo se do spoznaje kako poduzeća ne znaju zadržati klijente, lojalnost...
Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima u agencijama za posredovanje na tržištu nekretnina
Važnost implementacije upravljanja odnosima s klijentima u agencijama za posredovanje na tržištu nekretnina
Ivana Nedić
U današnjem, brzorastućem svijetu, pratiti klijenta u korak tijekom njegovog putovanja, od potencijalno zainteresiranog do vjernog klijenta, predstavlja velik izazov te zahtjeva niz alata, tehnologija i organizacijskih rješenja. Jedan od najvažnijih aspekata poslovanja je odnos s klijentima, dok upravljanje tim odnosima predstavlja poseban izazov. Poduzeća koja su spoznala važnost zadržavanja i izgradnje kvalitetnog odnosa s klijentima, prepoznala su i važnost upotrebe CRM...
Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Mateja Krklec
Informacijska tehnologija djeluje na segmente društvenih i privatnih života te je osnova za što uspješnije funkcioniranje poduzetništva. Naime, u današnje vrijeme je nepojmljivo da institucije ne koriste razne mogućnosti koje nudi informacijska tehnologija. Ova je tehnologija generator promjena u svim sferama društva. Cilj diplomskog rada jest ukazati na koji način informacijske tehnologije utječu na razvoj poduzetništva. U teorijskom dijelu rada istražena su i opisana obilježja...
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Maja Kovačević
U današnje vrijeme poduzeća i osviješteni pojedinci sve više prihvaćaju ideju o društveno odgovornom poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje postaje srž održivog razvoja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Praksa društveno odgovornog poslovanja neraskidivo je povezana s poslovnom etikom. Poslovna etika se odnosi na kodeks ponašanja pojedinaca koji je široko prihvaćen kao ispravan način odnošenja prema javnosti, ali i međusobno unutar poslovnog konteksta. U procesu razvoja...
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Marta Pećnjak
Svrha diplomskog rada je pojasniti važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu. Uzimajući u obzir da su klijenti zaslužni za opstanak hotela, važno je osluškivati njihove želje i potrebe te stvoriti dugoročan odnos. Kako bi kvaliteta usluge uvijek bila na visokoj razini, a klijenti zadovoljni, od velike je važnosti ulaganje u interni marketing. Zaposlenici su ti koji prvi stupaju u kontakt s klijentima i ono najvažnije, stvaraju prvi...
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Maja Lovrinčević
U radu se istražuje važnost interpersonalnih vještina u industriji iznajmljivanja smještaja u turizmu. Interpersonalne vještine su iznimno poželjne, ali i neizbježne u poslovanju gdje poduzetnik mora ostvarivati komunikaciju i odnose, ponajviše u uslužnim i turističkim djelatnostima. Primjerice, trendovi u turizmu se sve manje baziraju samo na „turizmu sunca i mora“, a sve više na sveukupnom doživljaju destinacije. Suvremeni turisti sve više cijene element...

Pages