Pages

Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Danijela Macan
Fokus ovog rada jeste analiza značaja rizičnog kapitala u poticanju i pokretanju gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a ciljevi ove analize jesu na primjeru Hrvatske i Europske unije utvrditi značajke tržišta rizičnog kapitala, objasniti njegove ključne prednosti i nedostatke, istražiti implikacije rizičnog kapitala na rast i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske i Europske unije te istražiti trendove i perspektive razvoja tržišta rizičnog kapitala....
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Marko Neveščanin
Sistemski rizici su ekonomska pojava koja se posebno promatra nakon globalne krize 2008. godine. Prije toga su promatrani, ali nisu bili u fokusu kao sada. Cilj promatranja sistemskih rizika je uočavanje i sprečavanje moguće krize i ublažavanje njezinih efekata ako do nje dođe. Financijske sustave proteklih godina obilježili su procesi globalizacije, financijske liberalizacije i integracije te sve brži tehnološki napredak. Upravo financijska liberalizacija postala je jedan od izvora...
Značaj softvera za angažiranje zaposlenika i njihova primjena u praksi
Značaj softvera za angažiranje zaposlenika i njihova primjena u praksi
Petra Pavlović
Angažiranost zaposlenika zadnjih nekoliko godina ističe se kao jedna od najvažnijih stvari koja pokreće svaku organizaciju. Zapošljavanje vrhunskog talenta oduvijek je bilo bitno, ali zadržavanje istog tog talenta, uz njihovu punu angažiranost, postaje od kritične važnosti za kvalitetno djelovanje organizacije. Angažiranost zaposlenika temelji se na pozitivnom psihološkom radnom stanju koje vodi zaposlenika da se u poslu aktivno izrazi, odnosno da u posao sebe uloži emocionalno,...
Značaj suvremenih i tradicionalnih metoda obračuna troškova
Značaj suvremenih i tradicionalnih metoda obračuna troškova
Amra Durak
Troškovi su izrazito važni kada je riječ o upravljanju troškovima pod čime se podrazumijeva smanjivanje i kontrola troškova. Smanjivanjem troškova pokušava se svesti troškove na najnižu moguću razinu kako bi se otklonili suvišni i bespotrebni troškovi. Kontrola troškova uključuje nastanak troškova, ali i njihov ostanak unutar zacrtanih okvira. Troškovima se može upravljati samo ako ih možemo mjeriti stoga je važno odrediti odgovarajuću i adekvatnu metodu obračuna ...
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Andrija Blažinović
U završnom radu objašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz trgovinu i podjele trgovine kao gospodarske djelatnosti, te su prikazani na primjeru gospodarstva Republike Hrvatske. Važnost trgovine kroz povijest uvijek je bila velika, no kroz posljednje stoljeće postaje vidljivo pravo i neizostavno značenje trgovine kao gospodarske djelatnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske. Trgovina na veliko jest djelatnost kupnje i preprodaje robe industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima...
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Nazmije Krasniqi
Rad sadrži četiri dijela, a započinje uvodom kojim se na sažet način objašnjava predmet i cilj istraživanja, metode i izvori podataka te sama struktura rada. Nakon uvoda slijedi teorijski dio koji objašnjava pojam turizma, turističkog tržišta i destinacije te daje uvid u značajke suvremenog turizma i njegov utjecaj na gospodarstvo. Empirijskim dijelom rada daje se uvid u osnovne odrednice Hrvatske kao turističke destinacije, a zatim se temeljem dostupnih statističkih podataka...
Značaj ulaganja mirovinskih fondova u turizam Republike Hrvatske
Značaj ulaganja mirovinskih fondova u turizam Republike Hrvatske
Andrija Kaštelan
Turizam je jedna od najbrže rastućih djelatnosti u cijelom svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Kako je već spomenuto, Republika Hrvatska je europska država s najvećim udjelom turizma u BDP-u. Turizam u mnogim državama ima iznimno veliku ulogu u gospodarstvu, a upravo za hrvatsko gospodarstvo turizam je glavni pokretač i strateški pravac razvoja. Mnogi stručnjaci slažu se s tezom da je vrlo rizično graditi svoje gospodarstvo na turizmu, a ove godine uvjerit ćemo se u njenu...
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Daria Arežina
Zemlja podrijetla marke i proizvoda kao i percepcija koju potrošači imaju o određenoj zemlji utječe na donošenje kupovne odluke pri odabiru proizvoda. U uvjetima globalizacije, zemlja podrijetla vrlo često nije istovjetna kao i zemlja proizvodnje, zemlja sastavljanja ili zemlja dizajniranja proizvoda. Iako je informacija o zemlji podrijetla i zemlji proizvodnje objektivna činjenica, potrošači ju mogu interpretirati vrlo subjektivno pod utjecajem potrošačkog etnocentrizma,...
Značaj zračnog prometa za Dubrovnik kao turističku destinaciju s osvrtom na COVID-19 pandemiju
Značaj zračnog prometa za Dubrovnik kao turističku destinaciju s osvrtom na COVID-19 pandemiju
Filip Ćibarić
Zračni promet od velike je važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske zbog svog ogromnog značaja u razvoju jedne od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj - turizma. Pandemija COVID-19 ima ogroman utjecaj na zrakoplovnu industriju i zračna putovanja, te je kao takva zadala ogroman gubitak za našu najposjećeniju destinaciju Dubrovnik. Popularnost Dubrovnika, dijelom potaknuta kruzerskim i filmskim turizmom, i dalje dovodi rekordan broj posjetitelja u regiju općenito, a...
Značajke internih kontrola na razini poslovnog subjekta
Značajke internih kontrola na razini poslovnog subjekta
Robertina Rajter
Rad se sastoji od pet poglavlja. Prvo poglavlje opisuje uvodne stavke rada točnije predmet, cilj rada te metode istraživanja. Drugi dio završnog rada odnosi se na teorijske značajke internih kontrola koje kroz točke opisuje definiciju i ciljeve internih kontrola kao i vrste internih kontrola. Utvrđuje se konkretan cilj provedbi internih kontrola, a poglavlje završava ograničenjima internih kontrola. U trećem dijelu rada piše se o strukturama poduzeća koje provode interne...
Značajke obiteljskog poduzetništva.
Značajke obiteljskog poduzetništva.
Andrea Ivana Rudolf
U cijelom ovom radu spominje se jedinstvenost obiteljskog poduzetništva jer povezanost koja se pronalazi između obiteljskih poduzeća i njihovih vlasnika upravo je jedinstvena i ne može se pronaći u neobiteljskim poduzećima. Bez obzira na veličinu samog poduzeća to poduzeće je odraz svog vlasnika, njegovog mentaliteta, želja i motivacije. Zaposlenima je lakše shvatiti ciljeve svog rada jer su upoznati s ciljevima poduzeća. Ono što je glavna prednost neobiteljskih poduzeća je...
Značajke obrnute hipoteke u okviru suvremenih financijskih tržišta
Značajke obrnute hipoteke u okviru suvremenih financijskih tržišta
Dora Peračković
Prvi dio diplomskog rada osvrće se na povijesni razvoj obrnute hipoteke i njezin nastanak te se prikazuje i njezin korijen u tradicionalnoj odnosno unaprijednoj hipoteci. Također uz to dan je pregled stanja hrvatskog bankovnog tržišta i značenja kredita, a posebno stambenih hipotekarnih kredita u bilancama banaka. U daljnjem nastavku detaljno se razrađuju definicije obrnute hipoteke od strane različitih autora, njezine vrste kao i uvjeti korištenja koji stoje na raspolaganju...

Pages