Pages

Čimbenici utjecaja na kredibilitet u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama
Čimbenici utjecaja na kredibilitet u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama
Vita Sever
Cilj ovog diplomskog rada je istražiti i analizirati ulogu kredibiliteta u elektroničkoj komunikaciji od usta do usta na društvenim mrežama te identificirati i analizirati teorijske i empirijske spoznaje o ključnim čimbenicima utjecaja na kredibilitet. Brz tehnološki napredak i široka upotreba Interneta širom svijeta uzrokovali su evoluciju Web 2.0, nove generacije World Wide Weba. Zbog dvosmjernih komunikacijskih sadržaja, sve više potrošača koristi Web 2.0. alate za razmjenu...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje ekoloških prehrambenih proizvoda trgovačke marke
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje ekoloških prehrambenih proizvoda trgovačke marke
Mateja Salopek
Trgovačke marke, ili još i privatne marke, marke distributera, postale su potrošački fenomen među potrošačima, ali i među istraživačima tržišta. Inicijalno su one slovile kao proizvodi niske cijene i niske kvalitete te kao proizvodi koji su nužno kupovani tijekom recesijskih godina. Danas se trgovačke marke najčešće promatraju kroz perspektivu potrošačevog ponašanja i spremnosti na kupnju, kroz njihov utjecaj na imidž prodavaonice te čimbenike na kojima ove marke...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje energetski učinkovitih proizvoda među potrošačima generacije Y
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje energetski učinkovitih proizvoda među potrošačima generacije Y
Ante Bosnić
Promicanje energetske učinkovitosti je jedan od načina globalnog smanjenja emisija stakleničkih plinova. Posebice je u interesu država u razvoju koje se bore sa smanjenim emisija te kućanstava koja bi zatvaranjem jaza između namjere i kupnje te jaza u energetskoj učinkovitosti, mogla profitirati od nižih tekućih troškova energije. Primjenom okvira teorije planiranog ponašanja identificirali su se i vrednovali interni, društveni i eksterni čimbenici kako bi se pomoglo u...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje marke u kategoriji proteinskih suplemenata
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje marke u kategoriji proteinskih suplemenata
Karla Jančik
Promjene u svijesti i ponašanju potrošača po pitanju zdrave ishrane i aktivnog života prelijevaju se i na trendove na tržištu proteinskih suplemenata koje bilježi stalan rast. Rast tržišta uzrokovan je između ostalog i povećanjem baze potrošača proteinskih suplemenata koja je, uz profesionalne sportaše, proširena i na segment rekreativnih sportaša. Sa strane ponude, marke na razne načine potiču potrošače da odaberu njihove proizvode. Kako bi do stvarne kupnje zaista i...
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje privatne marke u kategoriji kave
Čimbenici utjecaja na namjeru kupnje privatne marke u kategoriji kave
Iva Vulinec
Trendovi koji se vežu uz privatne marke jesu povećanje udjela na tržištu, povećanje njihove kvalitete, promjena imidža privatnih marki, premještanje potrošnje s proizvođačke na privatne marke, te sam potrošač koji je neodlučan i pokazuje veliku promjenjivost kada je u pitanju izbor marke. Na namjeru kupnje privatne marke utječu brojni čimbenici i njihov utjecaj se konstantno mjenja. Tako je i u kategoriji kave prehrambenom proizvodu koji svakodnevno koriste sve dobne skupine...
Čimbenici utjecaja na stvaranje lojalnosti virtualnim grupama
Čimbenici utjecaja na stvaranje lojalnosti virtualnim grupama
Katarina Matunec
Virtualne grupe imaju potencijal da marketinškim stručnjacima pruže bolje razumijevanje potrošača i priliku za kreiranje zajednice. Dostupna literatura pokazuje da čimbenici percipirana stručnost, bliskost, sličnost, informacijski utjecaj i normativni utjecaj utječu na stvaranje lojalnosti virtualnoj grupi, kreiranjem pozitivnih međuljudskih odnosa. Cilj rada je, stoga, istražiti ulogu interpersonalnih čimbenika u izgradnji lojalnosti virtualnim grupama. Kako bi se ispunio...
Čimbenici učinka na obilježja vođenja nasljednika na primjeru obiteljskih vinarija Međimurske županije
Čimbenici učinka na obilježja vođenja nasljednika na primjeru obiteljskih vinarija Međimurske županije
Lucija Hren
Tema ovog rada je istražiti utjecaj šest odabranih čimbenika (pozitivan odnos roditelj- dijete, stjecanje znanja, dugoročna orijentiranost, suradnja, uloga nasljednika i orijentiranost na rizik) na vodstvo iduće generacije, a svrha rada je bolje razumijevanje razvoja „nasljednika-sljedbenika“ u budućeg vođu i njegov pristup vodstvu u malom obiteljskom poduzeću, konkretnije u obiteljskim vinarijama. S tom je svrhom provedeno istraživanje obiteljskih vinarija u Međimurskoj...
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Čimbenici valutne izloženosti u Hrvatskoj
Maja Miletić
Hrvatske banke i financijske institucije izložene su velikom broju tržišnih rizika. Ukoliko dođe do promjene tečaja domaće valute u odnosu na stranu valutu, dolazi do pojave valutnog rizika, koji je jedan od najznačajnijih rizika u poslovanju banaka i financijskih institucija, a tako se prevaljuje i na građanstvo putem odobrenih kredita s valutnom klauzulom, kroz pojavu valutno induciranog kreditnog rizika. Pravovremeno i pravilno upravljanje tim rizicima razlikuje profitabilne i...
Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću
Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću
Josip Jelavić
Društvo s ograničenom odgovornošću kao društvo kapitala jedan je od najčešće biranih oblika za obavljanje poslovne djelatnosti u većini zemalja. Ono što ga čini najčešće biranim oblikom društva njegova je pravna elastičnost zbog koje omogućuje ostvarivanje različitih ciljeva. Ono što se glede članstva u dioničkom društvu temelji na dionici, u društvu s ograničenom odgovornošću sadržano je u poslovnom udjelu. U društvu s ograničenom odgovornošću poslovni udio...
Škole strateškog menadžmenta i njihova primjena u srednjim i velikim poduzećima Međimurske županije
Škole strateškog menadžmenta i njihova primjena u srednjim i velikim poduzećima Međimurske županije
Josip Capan
Znanstvenici i menadžeri istraživanju procesa strateškog menadžmenta pristupaju na vrlo različite načine. Djeluju proaktivno. Ti različiti načini, pristupi i pogledi sintetizirani su u formi škola razmišljanja o procesu strateškog menadžmenta, te poimanju i formiranju strategije kao njegove temeljne odrednice. Svaka škola daje svoje jedinstvene odgovore na pitanja: što je strategija?, kako se percipira? i na koje se sve načine može formirati i implementirati? U radu su...
Štedni i isplatni proizvodi dobrovoljne mirovinske štednje
Štedni i isplatni proizvodi dobrovoljne mirovinske štednje
Ana Mavračić
Za mnoge zemlje Europe, pa tako i za Republiku Hrvatsku, karakteristična je negativna demografska slika uzrokovana procesom starenja stanovništva uslijed povećanja kvalitete života i produljenja očekivanog trajanja života te niže stope fertiliteta. Dodatne probleme u Republici Hrvatskoj predstavljaju ispodprosječna stopa aktivnosti radno sposobnog stanovništva, niža prosječna efektivna dob izlaska s tržišta rada, iznadprosječna stopa nezaposlenosti (posebice mladih) te...
Štedno-ulagački proizvodi banaka u Republici Hrvatskoj
Štedno-ulagački proizvodi banaka u Republici Hrvatskoj
Iva Latinović
Štednja je izraz koji se u Republici Hrvatskoj upotrebljava za štednju građana. Danas postoji mnogo mogućnosti gdje se novac građana može uložiti. Okosnica financijskog sustava u Republici Hrvatskoj su kreditne institucije, čiji rad uređuje i nadzire Hrvatska narodna banka. Najvažnija financijska institucija je banka. Banka prima depozite od najšire javnosti, odobrava kredite i institucija je platnog prometa. Banke danas svojim komitentima nude različite štedno-ulagačke...

Pages