završni rad
Uvođenje integriranog upravljanja rizicima- usporedba i razrada slučajeva.

Barbara Žišković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća