završni rad
RAZLIKE I SLIČNOSTI PRAKSE VOLONTIRANJA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI

Daniela Beljo (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za organizaciju i management