završni rad
Komparativna analiza inozemne zaduženosti Republike Hrvatske i zemalja Europske unije

Maja Peti (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za međunarodnu ekonomiju