završni rad
Optimizacija portfolija na temelju očekivanog prinosa i rizika za odabrane dionice sa zagrebačke burze.

Karlo Lažeta (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća