diplomski rad
Analiza međuzavisnosti prinosa tržišta kapitala i gospodarskog rasta

Ivana Đojić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet