diplomski rad
Krizni menadžment-uloga,zadaci i međuovisnost u komunikaciji sa stakeholderima

Franka Vukičević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet