diplomski rad
Utjecaj naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj uspješnosti poslovanja investicijskog fonda

Martina Samac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet