diplomski rad
Utjecaj makro i mikro okruženja na razvoj turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji

Matea Pavković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet