diplomski rad
Analiza javnog duga Bosne i Hercegovine i prikaz odnosa dugovanja kroz model jednostavne linearne regresije

Amra Topić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet