završni specijalistički
Koncept upravljanja poslovnim procesima u velikim organizacijama

Ivo Dunat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet