diplomski rad
Analiza promocijskog miksa Grada Zagreba kao turističke destinacije

Sanela Pošta (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet