završni specijalistički
Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj

Pihler Marina Pihler Marina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet