završni specijalistički
Korporativno upravljanje u kooperativnom poduzeću

Ana Jurić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet