diplomski rad
Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini

Jelena Rakarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet