završni specijalistički
Osnove razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u međimurskoj županiji

Branko Sušec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet