disertacija
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća

Nikolina Markota Vukić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet