završni specijalistički
Primjena operativnog referentnog modela opskrbnog lanca – SCOR

Koraljka Kirinčić Zrnić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet