disertacija
Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače

Daniel Popović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet