završni rad
Prepreke i izazovi razvoju ženskog poduzetništva u RH

Ana Smiljanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća