završni specijalistički
Korporativno izvještavanje kao interni mehanizam korporativnog upravljanja

Ivana Mihalić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet