završni specijalistički
Logistički pristup u upravljanju rizicima provoznih postupaka

Anita Miličević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet