završni specijalistički
Financiranje dobrovoljnih mirovinskih fondova na tržištu kapital

Hrvoje Klaić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet