disertacija
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća

Dina Tomšić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet