završni rad
Elementi marketinškog miksa turističke destinacije Vodice

Mihovil Nakić-Vojnović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za turizam