završni specijalistički
Razvoj elektroničkog novca i normativni okvir Europske Unije

Sandra Tripović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet